Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

CONRAD SC

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 250 g/L Azoxystrobin
Formülasyon Şekli: Süspansiyon konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: C3,11
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama

ile Hasat

Arasındaki Süre

*Bağ

Bağ mildiyösü

(Plasmopara viticola)

Bağ küllemesi

(Erysiphe necator)

Ölükol

(Phomopsis viticola)

75 ml/100L su  

 

75 ml/100L su

 

75 ml/100L su

 

21 gün

 

 

Hıyar

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

    60 ml/100L su

 

3 gün

 

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100L su

3 gün

 

Kornişon

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

60 ml/100L su

3 gün

 

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100L su

3 gün

 

Kabak

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100L su

3 gün

 

Domates

(Tarla)

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

75 ml/100L su

 

 

3 gün

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

75 ml/100L su

Karpuz

Alternarya yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

75 ml/da

3 gün

Biber (Sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

75 ml/100L su

3 gün

Çeltik

 

Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

100 ml/da

28 gün

Nohut

Antraknoz

(Ascochyta rabiei)

75 ml/da

21 gün

Çilek

Antraknoz

(Colletotrichum fragariae, C.gloeosporioides, C. acutatum)

75 ml/da

1 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önce aletin deposunu yarısına kadar su ile doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın. Sonra, gerekli miktar ilacı depoya ilave edin ve karıştırmaya devam ederek su seviyesini tamamlayın. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Bitkinin fenolojisine uygun olarak bir dekara kullanılacak su miktarı 40-100 litredir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN  KULLANIM ŞEKLİ:

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. ilacın süresi  ve hastalığın gelişme durumu, meterolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncei çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Ölükol

*Yaz uygulaması:

1. Uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. Uygulama: Sürgünler 25-30 cm' yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Hıyar, Kornişon Mildiyö: Uygulama bitkiler  kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hıyar, Kornişon ve Kabak Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C nin üstünde ve ortalama nemin de %50' nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Domates (Tarla) Mildiyö: Kimyasal mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekeler altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates (Tarla) Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Biber (Sera) Patlıcangillerde Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Karpuz Alternarya Yaprak Yanıklığı: Kimyasal uygulama yeşil aksam uygulamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12  gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Çilekte Antraknoz: İlaçlamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. ilk ilaçlamadan 10 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır.

Çeltik Yanıklığı Hastalığı: Yeşil aksam uygulamalarında hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçünçü uygulamalar yapılmalıdır.

Nohut antraknoz: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10° C olduğu ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır

Bitki tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, CONRAD SC bitki koruma ürününün tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: CONRAD SC' nin domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Pirimiphos methyl, Pirimicarb, Lambda-cyhalothrin ve Chlorothalonil ile karıştırılabilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 200 ml*40 Adet - 1L*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor