Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SPOTLİGHT F PLUS

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 60 Folpet + % 15 Prochloraz
Formülasyon Şekli: Suda Islanabilir Toz (WP)
Kimyasal Grubu: M4;G1,3
Etki Şekli: Kontak ve Sistemik Etkilidir.
Bitki

Hastalık Zararlı Yabancı Ot

Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre

Karanfil

(süs bitkisi)

Kurşuni Küf

Botrytis cinerea

300 gr/100 L. su     7 gün

Hıyar

(sera)

Kurşuni Küf

Botrytis cinerea

300 gr/100 L. su 7 gün

Kornişon

(sera)

Kurşuni Küf Botrytis cinerea 300 gr/100 L. su 7 gün

Domates   

(sera)

Kurşuni Küf

Botrytis cinerea     

300 gr/100 L. su 7 gün

Domateste, Hıyarda ve Kornişonda Kurşuni Küf; Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.Uygulamalara 10 gün ara ile hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.  

Karanfilde Kurşuni Küf; Uygulamaya hastalığın ilk belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır. İkinci ve üçüncü uygulamalar kullanılan preparatın etki süresi göz önüne alınarak hastalık baskı altına alınıncaya kadar yapılmalıdır. Uygulamalar yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Karanfil yapraklarının mumlu bir tabaka ile kaplı olması nedeniyle yayıcı ve yapıştırıcı maddeler kullanılmalıdır. Bitkinin her tarafına iyice uygulanmalıdır.   

SPOTLİGHT F PLUS ,yüksek alkali karakterdeki (bordo bulamacı) fungisit,hariç diğer fungisitlerle karıştırılabilir.Fakat bu karışımları bir ön karışım testi yapıldıktan ve ufak bir parsele ön uygulama yapıldıktan sonra uygulayınız.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor