Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

CUPRE 700

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 700 gr/L Metalik Bakıra Eşdeğer Bakıroksiklorür
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: M1
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
*Bağ Mildiyö Plasmopara viticola 200 ml/100 L su    14 gün
**Domates Mildiyö Phytophthora infestans   200 ml/100 L su 14 gün
Erken Yaprak Yanıklığı Alternarıa solanı 175 ml/100 L su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta ön karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama esnasında karıştırıcı faal olmalıdır. Hazırlanmış ilaçlı mahlül fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Mildiyö: 1.ilaçlama sürgünler 25–30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meterolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Domateste Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır, 10-12 gün ara ile devam edilir.

Domateste Erken yaprak Yanıklığı: İlaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanır, iklim koşulları hastalık gelişimi için uygun devam ettiği sürece 10-12 gün ara ile devam edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: CUPRE 700 fungisit ve insektisitlerin büyük çoğunluğu ile karışabilir. Kalsiyum içeren ürünler, TMTD (Thiram) bazlı fungisitler ve DNOC içeren ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez. Organik fosforlular ile karışımdan hemen sonra kullanılmalıdır.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor