Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

BYPASS 240 SC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 240 g/l Methoxyfenozide
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: 18
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı  Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 37.5 ml/da (2. ve 3. dönem larva) 21 gün
*Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 40 ml/100 L su (larva,yumurta) 7 gün
Elma Elma İç Kurdu (Cydia pomonella) 60 ml/100 L su larva 14 gün
Domates (sera) Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) 50 ml/ da (larva) 1 gün

Domates (tarla)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis) 50 ml/da, (larva) 1 gün
Biber (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da (larva) 1 gün

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Domateste(tarla-sera) pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Biberde yeşilkurta karşı alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elmada elma içkurduna  karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektedir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 300 ml * 24 Adet
  • 500 ml * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor