Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

RENOVE

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 200 g/l Diquat-dibromide
Formülasyon Şekli: Solüsyon Konsantre (SL)
Kimyasal Grubu: D,22

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar

Kısır brom (Bromus sterilis)

Portakal nergisi (Calendula arvensis)

Çobançantası(Capsella bursa-pastoris)

Yabani tere (Cardaria draba)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Dönbaba (Erodium cicutarium)

Turnagagası (Geranium dissectum)

Duvar arpası (Hordeum murinum)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Salkım otu  (Poa annua)

Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Kara hindiba (Taraxacum officinale)

400 ml/da

Çıkış sonrası

--

Patates

Hasat öncesi yaprak kurutucu

    200 ml/da

1.uygulama: Hasattan 4 hafta önce

300 ml/da

2.uygulama:

1.uygulamadan

1 hafta sonra

14 gün

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlarda Yabancı ot Mücadelesi:

RENOVE, çıkış sonrası uygulanan total bir herbisittir. Bu nedenle uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidir. Rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Kullanıma hazırlanan karışım, yabancı otların üzerine püskürtülür. En iyi sonuç, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde uygulama yapılarak elde edilir.

 

Patateste Hasat Öncesi Yaprak Kurutucu:

Uygulamadan Önce Dikkat Edilecek Konular: Bitkinin su stresi çekmemesi için özen gösterilmelidir. Bunun için basit bir toprak nem testi yapılmalıdır. Tarla içinde zig-zag yaparak 10 değişik yerde dikim sırtları bel küreği ile açılmalı ve en alt yumrunun 5 cm altından toprak numunesi alınmalıdır. Toprak numunesi el ile hafifçe sıkıldığında top şeklinde kalırsa uygulama yapılabilir. Eğer dağılırsa nem yeterli değildir ve uygulama yapılmamalıdır. Yüksek/düşük volümlü her türlü yer aleti ile atılabilir. Ancak ultra düşük volümlü(ULV) aletle atılması önerilmez.Yüksek randıman için düz yelpaze tip meme kullanılması önerilir. Mutlaka iyi bir kaplama yapılmalı, sisleme ile atılmamalıdır. Daima temiz su kullanılmalıdır. Toprakta kalıcılığı yoktur. Bu nedenle uygulama sonrasında münavebe bitkisi derhal ekilebilir. Bitki yeşil aksamı tarafından süratle alındığı için, uygulamadan 30 dakika sonra yağan yağmurdan etkilenmez. Aşırı kuru alanlarda yeşil aksamın olası aşırı tozla kaplanması durumunda uygulamadan vazgeçilmelidir. Toprağın yağmur veya sulama suyu ile yeteri kadar nemlenmesi için birkaç gün beklenmelidir. Herhangi bir sulama sistemi ile uygulanmaz.

 

UYGULAMA ŞEKLİ: Birinci uygulama hasattan 4 hafta önce 200 ml/da dozda, İkinci uygulama birinciden 1 hafta sonra 300 ml/da dozunda yapılmalıdır. Böylece kademeli ve yavaş kuruma sağlanarak hem patateste normal kabuk oluşumuna izin verilmiş, hem de bitkinin alttan yeniden sürmesi engellenmiş olur. Dekara 20 - 40 litre su düşecek şekilde uygulanmalıdır. Uygulama aletinin basıncı 2-3 bar olmalıdır.

 

Hasat Zamanı: Patateste 1. uygulamayı takiben 3-4 gün sonra süratle yapraklar dökülür. Gövdenin kuruması ise 10-14 gün sürebilir. Uygulama esnasında mevcut yabancı otları da öldüreceğinden süratle patatesin olgunluğa erişmesini ve hasata gelmesini teşvik eder. Serin havalarda etki hızı yavaşlasa da bu durum bitki koruma ürününün performansını etkilemez.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet
  • 5 L * 4 Adet
  • 20 L*1 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor