Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SPONSOR 330 E

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 330 g / L Pendimethalin
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre(EC)
Kimyasal Grubu: K1,3
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR   

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU

AYÇİÇEĞİ,

PAMUK,

SOĞAN,

PATATES

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)               

Horozibiği  (Amaranthus albus)           

Farekulağı (Anagallis arvensis)          

Rüzgar otu  (Apera spica-venti)

Kara pazı (Atriplex patula)                    

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Sirken (Chenopodium album)              

Bambul otu (Chrozophora tinctoria)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)           

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Sütleğen (Euphorbia spp.)                  

Boz ot (Heliotropium europaeum)        

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)        

Papatya (Matricaria spp.)

Gelincik (Papaver rhoeas)                 

Semizotu (Portulaca oleracea)

Çobandeğneği  (Polygonum spp.)    

Çayır salkım otu (Poa pratensis)        

Kirpi darı  (Setaria spp.)                     

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Bülbül otu  (Sisymbrium officinale)      

Kuş otu (Stellaria media)                      

Köpek üzümü (Solanum nigrum)         

Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)   

Isırgan otu (Urtica urens)    

 

 

   

 

 

      500 ml/da

 

MISIR,

DOMATES

 

Horozibiği  (Amaranthus albus)          

Sirken (Chenopodium album)

Bambul otu (Chrozophora tinctoria)     

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)                    

Semizotu (Portulaca oleracea)            

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)         

 

 

    500 ml/da

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SPONSOR 330 E iyi hazırlanmış, keseklerden, yabancı ot ve daha önce ekilen bitkilerin artıklarından temizlenmiş toprağa uygulanır. SPONSOR 330 E, yelpaze tipi meme takılmış yer aletleriyle yeterli su kullanılarak uygulanmalıdır.

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç SPONSOR 330 E’ nin ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir. Uygulama ekimden 7 gün öncesine kadar yapılabilir. Tarla keseksiz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. SPONSOR 330 E ekim öncesi, tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır. 

Patates ve Mısır: SPONSOR 330 E, ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır. Mısır' da SPONSOR 330 E kesinlikle toprağa karıştırılmaz ve kesinlikle şeker mısırında kullanılmaz.Tohum üretimi için ekilen mısır sahalarında kullanmadan Firma yetkililerine danışınız.

Soğan: Çıkış öncesi (pre-emergens) kullanılabileceği gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da kullanılabilir. Ancak otlar 1-2 yaprak devresini geçmeden uygulanmalıdır.

Domates: Fideler, uygulamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında bitki koruma ürünü ile bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Kurak şartlarda SPONSOR 330 E uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Gerekirse KNOCKDOWN 48 SL ile karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L*20 Adet
  • 5 L*4 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor