Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA CRUSHER 350 F

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 350 g/l Thiamethoxam
Formülasyon Şekli: Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre (FS)
Kimyasal Grubu: 4A

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Mısır

Telkurtları

(Agriotes spp.)

500 ml/100 kg tohuma

56 gün

Patates

Telkurtları

(Agriotes spp.)

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineate)

30 ml/100 kg tohuma

 

10 ml/100 kg tohuma

56 gün

Şeker Pancarı

Pancar piresi

(Chaetocnema spp.)

Toprakaltı zararlı kompleksi

(Tel kurtları-Agriotes  spp.,Yaykuyruklular, kırkayaklar)

750 ml/100 kg tohuma

56 gün

Buğday

Ekin kambur böceği

(Zabrus spp.)

150 ml/100 kg tohuma

 

Ayçiçeği

Telkurtları

(Agriotes spp.)

1000 ml/100 kg tohuma

120 gün

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ:

SAFA CRUSHER 350 FS; mısır, patates ve ayçiçeğinde Telkurtları-Agriotes spp.; patateste; patates böceği-Leptinotarsa decemlineata;, şeker pancarında Pancar piresi-Chaetocnema spp. ve toprak altı zararlıları mücadelesinde kullanılan yeni geliştirilmiş sıvı (akıcı süspansiyon) bir tohum ilacı insektisittir. SAFA CRUSHER 350 FS ilacının etkili maddesi “thiamethoxam” hem temas, hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir ilaç olup böceklerin sinir sistemi üzerinde etkilidir. Tohumların çimlenmesini takiben, kökler tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra uzun süreli residüel etkisi nedeniyle (6-8 hafta) “thiamethoxam”  tohum ilacı olarak bitkinin en hassas olduğu erken gelişme döneminde bitkileri zararlılara karşı en iyi şekilde korumak için idealdir. Telkurtları (Agriotes spp.) ile mücadelede en etkili yöntem tohum ilaçlamasıdır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:

İyi bir şekilde kalibre edilmek şartıyla, SAFA CRUSHER 350 FS "Flow Seed Treater" diye tabir edilen ve tohum yürür banttan geçerken memelerden ilaç püskürtülerek ilaçlama yapan aletler ile ve bünyesinde sisleme odası bulunan döner diskli "spinning disk" tohum ilaçlama aletleriyle sulandırılmadan veya sulandırılarak kullanılabilir. İlaçlamada ayrıca dönen bidon (rotating drums) sistemli aletler de kullanılabilir.

Çiftçi şartlarındaki uygulamalarda beton hazırlama mikserleri, ilaçlama bidonları da kullanılabilir.

Sulandırılarak kullanılmak istendiğinde ilaç ön karışımı aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır.

 • İlaç karışım kabına, örnekte verilen miktarda su doldurunuz.
 • Kullanmadan önce ilacı iyice çalkalayınız.
 • Devamlı olarak karıştırırken, gerekli miktarda SAFA CRUSHER 350 FS’ i suya ilave ediniz.
 • Kullanım sona erinceye kadar bu ilaç ön karışımı devamlı olarak karıştırılmalıdır.
 • Bu karışım hazırlandıktan sonra en geç 24 saat içinde kullanılmalıdır.

Örneğin,100 kg’lık bir mısır veya patates tohumunu ilaçlamak için tavsiye edilen ilaç, 1000 ml su ile yukarıdaki şekilde karıştırılarak ön karışım elde edilir. Elde edilen bu ön karışım 100 kg’ lık tohuma belirtilen aletlerle mütecanis olarak tatbik edilir. Patateste; temiz bir zemin üzerine serilmiş tohumluk üzerine sırt pülverizatörü kullanılarak ilaç ön karışımı pülverize edilir. İlaçlama sırasında tohumluk iyice karıştırılmalıdır.

NOT:

 • SAFA CRUSHER 350 FS, mibzerde tohum akış hızını azaltabilir. Bu nedenle kullanmadan önce mibzer ayarını yapınız.
 • Kullandıktan sonra tüm aleti temizleyiniz.
 • SAFA CRUSHER 350 FS sadece ticari mısır üretimlerinde kullanılır. Yeni piyasaya verilen mısır çeşitleri için tohum firmaları ile temas edilmelidir.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında SAFA CRUSHER 350 FS mısır, patates ve şeker pancarı tarafından iyi bir şekilde tahammül edilir. Tereddüt halinde önce bitki toleransı saptanmalıdır. İlaçtan beklenen üstün etkinin sağlanması için toprakta yeterli nem ve mutedil iklim koşulları gereklidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SAFA CRUSHER 350 FS, film kaplama polimer preparatlarla ve nötr reaksiyonlu tohum ilaçlarının “WS” ve “FS” formülasyonları ile karışım halinde kullanılabilir. SAFA CRUSHER 350 FS solvent bazlı formülasyonlar ile karışım halinde kullanılmaz.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
 • 100 ml*50 Adet
 • 250 ml*40 Adet
 • 1 L*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor