Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

GORTCA WS 70

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: % 70 İmidacloprid
Formülasyon Şekli: Suda Çözülebilir Toz (WS)
Kimyasal Grubu: 4 A
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
Şeker Pancarı Tel Kurtları Agriotes spp

750 g / 100 kg tohum

Kırkayaklar Diplopoda
Yaykuyruklular Collembola
Toprak Pire Böcekleri Chaetocnema spp.
Buğday Ekin Kambur Böceği Zabrus spp. 200 g/100 kg tohum Larva, Ergin
Patates Tel Kurtları Agriotes spp. 30 g./100 kg tohum Larva
Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata 15 g./100 kg tohum Larva, Ergin
Mısır Tel Kurtları Agriotes spp. 500 g./100 kg tohum Larva

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI :

Şeker Pancarı: Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeniyle ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma olanaklarına bağlıdır. Tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15–20 litredir. 100 kg tohum için gerekli miktar ilaç gerekli miktar suya eklenerek dibe çökmesi beklenir sonra iyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçlı eriyik 3 defada tohuma uygulanır her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır.

Buğday: Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal su miktarı bulunur. (Bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasındadır). Gerekli miktar ilaç gerekli miktar su içersine konarak ilaçlama yapılır. İlaçlama varili ile ilaçlama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 800-1000 ml. suya ilave edilir. Dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılır. Birkaç defada ilaçlama variline ilave edilerek her defasında varil çevrilerek homojen bir ilaçlama yapılır.

Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı kova içesindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, ilacın dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin 0,5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ilacın yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır.

Pülverizatöre aktarılan ilaç tohumluk patates üzerine iki defada püskürtülür. İlaçlı suyun yarısı, yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra, tohumluk patatesler kürekle ters yüz edilir.

Depoda kalan ikinci kısım ilaç tohumluk üzerine püskürtülerek ilaçlama tamamlanmış olur. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır. Tohumluğun cins ve büyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydı ile su miktarı azaltılıp çoğaltılabilir. İdeal su miktarı kalibrasyonla, yani ölçümlerle bulunmalıdır. İlaçlamadan sonra hemen ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi çekildikten sonra çuvallanarak veya dökme olarak bir kaç gün bekletilebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldiven giyilmelidir.

Mısır: 100 kg tohum için gerekli  ilaç 1.5 litre suya eklenir. Tohumluk düz bir zemine yayılır. İlaçlı karışımın yarısı tohuma püskürtülür ve tohum iyice karıştırılır sonra ilacın kalan yarısı tohuma eklenerek tohum iyice karıştırılır. İlaçlama varilleri veya bidonları içinde de aynı şekilde yapılabilir. Daha sonra tohumlar bir süre yayılarak nem oranı düşürülür ve hemen ekilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Thiram ve Hymexazol terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 150 g * 40 Adet
  • 750 g * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor